Prefab beton
Van keerwand tot distributiecentrum
De beste constructieve oplossingen met toepassing van prefab beton - daar zijn de mensen van Martens dagelijks mee bezig in de civiele sector en de grond-,weg- en waterbouw. Het hele projectontwerp wordt op een vernieuwende manier benaderd, vanuit de letterlijk en figuurlijk zeer grote productiemogelijkheden. De prefab betonfabriek kan elementen uit één stuk maken met een gewicht van maximaal 100 ton. Sterke staaltjes van deze elementen zijn bijvoorbeeld putten tot meer dan 15 meter lengte, loadingdocks en brugdelen tot ruim 40 meter lengte.

Engineering als toegevoegde waarde
Slimme toepassing van prefab elementen leidt tot kwalitatief hoogwaardigere constructies, in vergelijking met traditionele op het werk bekiste en gestorte constructies. Ook vanwege de aanzienlijke bouwtijdwinst en de verbeterde veiligheid zijn de risico's voor de klant stukken lager. De kennis en ervaring van Martens op het terrein van prefab betonbouw zijn van grote waarde in de genoemde sectoren. Met productontwikkeling in eigen huis is Martens innovatief in het bedenken van het constructieve concept, het ontwerpen van de elementen en het uitvoeren van de productie.

Totaalpakket tot en met montage
Niet alleen aan de ontwerpkant, maar ook aan de uitvoeringskant gaat de service van Martens verder dan gebruikelijk. Ook het transport en de montage van de prefab elementen worden verzorgd binnen Martens. Daarmee biedt Martens een totaalpakket met de grootst mogelijke betrouwbaarheid en het meest gespreide risico.

Grond-, weg- en waterbouw
Martens levert prefab oplossingen voor onder andere bergbezinkbassins, keerwanden, stuwwanden, rechthoekige duikers, pompputten, kabeltrekputten, wandblokken en speciale projecten. Veel grote objecten kunnen als één geheel geproduceerd en gemonteerd worden, in plaats van in delen aangespannen, zoals keerwanden tot 12 meter lengte.

Civiele projecten
Functionaliteit, esthetiek en kostenbeheersing gaan samen in de concepten die Martens ontwikkelt voor bruggen, tunnels, viaducten en speciale projecten zoals eco-passages. Meerdere soorten betonproducten kunnen gecombineerd worden, zoals voorgespannen en niet voorgespannen elementen, zonodig ook aangevuld met eigen betonmortel.

Informatieaanvraag

Slimme ideeën voor Prefab beton